Wyższe pensje asystentów sędziów

Asystenci sędziów od jutra otrzymają niewielkie podwyżki – informuje „Rzeczpospolita”.

Ich wysokość zależeć będzie od szczebla sądu, w którym pracują. I tak asystenci w sądach rejonowych zarabiać będą od 2675 do 3008 zł, w sądach okręgowych – od 3013 do 3356 zł, a w sądach apelacyjnych – od 3361 do 3824 zł.

Asystenci otrzymają wyższe pensje z wyrównaniem od stycznia tego roku.


Źródło:
http://www.rp.pl/artykul/4,332263_Podwyzki_dla_asystentow.html

aj

NASZE PROJEKTY

 

 

PARTNERZY

 


 

WSPIERAMY